Toimintasuunnitelma

SAK:n Kemin Paikallisjärjestö ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

SAK:n Kemin Paikallisjärjestön toiminta perustuu SAK:n periaateohjelmaan ja arvoihin. Kemin ja Tornion Paikallisjärjestöt tulevat kehittämään ja jatkamaan yhteistyötä. Tavoitteena on kaksi yhteistä hallitusten kokousta sekä yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa tullaan tiivistämään. Paikallisjärjestöä esitellään jäsenjärjestöjen pyynnöstä osastojen kokouksissa yhteistyön parantamiseksi kevät- ja syyskokouksissa. Tavoitteena on puheenvuoro kaikkien osastojen kokouksissa kerran toimintavuonna.

Yhteistyötä TUL:n urheiluseurojen kanssa tullaan kehittämään, osallistumalla urheiluseurojen liikuntatapahtumiin yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Paikallisjärjestö on myös mukana KKI-hankkeessa, joka on suunnattu ei lainkaan liikkuville tai liikunnan aloittamista suunnitteleville työikäisille ihmisille. Paikallisjärjestö tulee järjestämään koulutustoimintaa paikallisten ammattiosastojen tarpeiden mukaan.

SAK:n Kemin Paikallisjärjestö tulee ottamaan kantaa toiminta-alueensa yhteiskunnallisiin asioihin. Kunnallista ja läänikohtaista vaikuttamista tullaan lisäämään toimintakaudella. Paikallisjärjestön tavoitteena on saada seuraavan toimintakauden aikana kaikki toiminta-alueellaan toimivat SAK:laiset ammattiosastot paikallisjärjestön jäseniksi. Järjestäytyminen on tärkeä osa SAK:n toiminnan kehittämisessä. Paikallisjärjestön yhtenä painopisteenä on järjestäytymisasteen nosto. Tavoitteena on täysi järjestäytyminen. 

SAK:n Kemin Paikallisjärjestö tiedottaa SAK:n kursseista ja koulutustilaisuuksista sekä ohjaa jäseniään niihin. Paikallisjärjestö tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjeillä entiseen tapaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Kotisivuja kehitetään siten, että jäsenosastoilla on mahdollisuus ilmoittaa omista tapahtumistaan paikallisjärjestön kotisivuilla. Paikallisjärjestön hallitus kokoontuu joka toinen kuukausi, tarvittaessa useamminkin.

TAPAHTUMAT:
Yhteisiä tapahtumia/hankkeita jäsenosastojen kanssa:
Kevät ja syksy 2018

KKI-hanke  liikkeelle liikenteeseen terveysliikuntaryhmien käynnistäminen

Paikallisjärjestön kevät- ja syyskokoukset:
Paikallisjärjestön kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa.
Syyskokous syys-marraskuussa. Kokouksiin pyydetään asiantuntija alustamaan ajankohtaisista asioista.

VAPPU:
Paikallisjärjestö pyrkii yhdessä työväenpuolueiden ja TUL:n jäsenseurojen kanssa saamaan aikaan kiinnostavan työväen vappujuhlan ja osallistuu siihen. Tapahtumassa jaetaan mm. SAK-ilmapalloja.

Pohjois-Suomen AY-päivät:
Lapin AY-päivät syksyllä 2018.

Puheenjohtajapalaveri:
Paikallisjärjestö järjestää syyskuussa jäsenjärjestöjensä puheenjohtajille ja sihteereille tapaamisen, jossa viitoitetaan tulevaa toimintavuotta ja kirjataan osastojen toiveet.

Rannalta onkitapahtuma:
Onkitapahtuma järjestetään elokuussa 2018. Pyritään jakamaan tilaisuudessa makkaraa ja ilmapalloja jäsenjärjestöjen jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen.

Muut jäsenjärjestöjen esittämät tapahtumat, tai myöhemmin esitetyt SAK:n  ideologiaan tai sen toimintaan kuuluvat tapahtumat budjetin niin salliessa.

SAK:n Kemin paikallisosaston puheenjohtaja ja hallitus

 

Toimintaehdotukset

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.