Yhteystiedot

SAK:n Kemin paikallisjärjestö ry

Matti Luukkonen                                   Juha-Matti Tervo                                           
puheenjohtaja                                        sihteeri  
p. 040 5177 226                                     p. 040 5424 742                                           matti.luukkonen@pp6.inet.fi                juha_matti_tervo@hotmail.com

Mauri Blomster

taloudenhoitaja 

p. 0500 316904 

mauri.blomster@live.fi

HALLITUS

Hallituksen varsinaiset jäsenet; Mika Toivanen; Rakennusliitto 210, Timo Haapakoski; AKT 082, Reima Halme; Paperi 33, Esa Pekkarinen; PAU 118, Minna Karhu; PAM 050, Juha-Matti Tervo; PAM 050, Terttu Kangas; JHL 52, Ilkka Aittola; JHL 52, Matti Lukkarila; SMU ja Sami Päiväniemi; Metalli 284.

Hallituksen varajäsenet; Petri Vilen; Rakennusliito 210, Teija Mustonen; AKT 082, Kari-Pekka Koskela; Paperi 33, Johanna Timonen; PAU 118, Annika Leinonen; PAM 050, Johanna Alasuutari; PAM 050, Anu Takkunen; JHL 52, Pirkko Pehkonen; JHL 52, Markku Kylmämaa; SMU ja Jari Kallio; AKT 141. 

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SAK:n Kemin paikallisjärjestö ry

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään seuran omien hallintoelinten toimintaa varten, järjestön jäsenjärjestöille tapahtuvaa palvelutoimintaa varten ja järjestön jäsenlehden ja tiedotteiden julkaisemista varten.

3. Rekisteröidyt ryhmät

omien jäsenten nimet ja osoitteet ja kotipaikka

omien luottamuselinten jäsenten nimet ja osoitteet ja kotipaikka

jäsenjärjestöjen eri toimintoja varten ilmoittamien yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet

jäsenjärjestöjen ilmoittamien henkilöiden nimet ja osoitteet, lehtien ja tiedotteiden saajiksi 

yhteistyökumppaneiden ilmoittamien yhteyshenkilöiden nimet ja osoitteet

juhlien ym. tilaisuuksien kutsuvieraiden nimet ja osoitteet

4. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisilla. 

Osoitteita voidaan kuitenkin käyttää; 

järjestön omissa arpajaisissa 

muissa omissa markkinointikampanjoissa 

järjestön jonkin yhteistyökumppanin markkinointikampanjoissa

lehden ja tiedotteiden osoiterekisteri voidaan luovuttaa postitusta varten postittajan haltuun.

5. Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa osoiterekisterin hoitajan hallussa.Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

Ota yhteyttä